لطفا چند لحظه صبر کنید
اطلاعیه رسمی:
نظر به اینکه، اخیراً مشاهده گردیده است، برخی افراد سودجو، با انتشار آگهی‌های واهی، مدعی استخدام یا اشتغال متقاضیان کار در شرکت کیسون شده‌ و با سوء استفاده از نام این شرکت باعث فریب برخی اشخاص شده‌اند لذا به این وسیله، به آگاهی عموم می‌رساند، شرکت کیسون اطلاع رسانی جهت استخدام متقاضیان واجد شرایط برای فرصت‌های شغلی موجود خود را صرفا از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی شناخته شده شامل وب‌سایت این شرکت به آدرس www.kayson.info و یا انتشار آگهی رسمی در روزنامه‌های سراسری معتبر و کثیرالانتشار به انجام می‌رساند. بدیهی است، شرکت کیسون ضمن اعلام هشدار به افراد سودجو، هرگونه سوء استفاده از نام و نشان تجاری این شرکت را از مبادی قانونی ذی‌صلاح پیگیری خواهد نمود
اگر قبلا فرم پر کرده اید و مایل هستید که برای فرصت شغلی جدیدی ثبت نام نمائید، لطفا با استفاده از نام کاربری و رمزعبور رزومه های ثبت شده خود را بازیابی نمائید.
اعتبار پرسشنامه ها یکسال می‌باشد و در صورتی که  بیش از یک سال از تاریخ تکمیل پرسشنامه شما گذشته لطفا پرسشنامه جدید تکمیل نمایید.
نام کاربر (ایمیل)
رمز عبور (شماره شناسنامه)


انتخابعنوانشرایطمحل خدمتتاریخ اعتبار
مدیر پروژهکارشناسي/ کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران از دانشگاه هاي معتبر سراسري و آزاد، حداقل 12سال سابقه کاري مرتبط، آشنائي با اصول و مباني مديريت پروژه، اصول و مباني مالي در پروژه، بخشنامه ها و استانداردهاي نظام فني و اجرائي کشور، قوانين کار و تامين اجتماعي و اصول قراردادها و مناقصات، آشنائي کامل با زبان عربيعراق1399/12/25
مدیر پروژه / رئیس کارگاهکارشناسي/ کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک از دانشگاه هاي معتبر سراسري و آزاد، حداقل 12سال سابقه کاري مرتبط، آشنائي با اصول و مباني مديريت پروژه، اصول و مباني مالي در پروژه، بخشنامه ها و استانداردهاي نظام فني و اجرائي کشور، قوانين کار و تامين اجتماعي و اصول قراردادها و مناقصات پروژه های جنوب کشور1399/12/25
کارشناس دفتر فنی (پروژه های ریلی)کارشناسي/کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد،حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبط، آشنا در زمينه قراردادي، تهيه نقشه شاپ، برآورد قيمت و صورت وضعيت پيمانکاران، ترجيحاً ساکن اصفهاناصفهان1399/12/25
کارشناس تدارکاتکارشناسي در رشته مديريت بازرگاني/مديريت صنعتي/مهندسي صنايع/مهندسي مواد از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 2 سال سابقه کاري مرتبط در زمينه تدارکات و پشتيباني پروژه هاي عمراني، آشنائي با اکسل، Outlook و رايورزتهران1399/12/25
کارشناس مناقصات و پیش ارزیابیکارشناسي/ کارشناسي ارشد در رشته هاي فني و مهندسي از دانشگاههاي معتبر، حداقل 2 سال سابقه کاري مرتبط در زمينه مناقصات و تهيه مدارک فني و کيفي، آشنائي با فرآيند شرکت در مناقصات تهران1399/12/25
حسابدارکارشناسي/ کارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 2 سال سابقه کاري، آشنايي با اصول و قوانين حسابداري، حسابداري انبار و اموال، حقوق و دستمزدتهران1399/12/25
مسئول حسابداری پروژهکارشناسي/ کارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 5 سال سابقه کاري در شرکتهاي پيمانکاري، آشنايي با اصول و قوانين حسابداري تهران1399/12/25
سرپرست انبار و اموالکارشناسي/کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع/مديريت بازرگاني/ کامپيوتر/حسابداري از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، آشنايي با مباني انبار و حسابداري، داراي حداقل 10 سال سابقه کاري مرتبط در زمينه مديريت پشتيباني و انبار و اموال، آشنا با سيستم انبارو اموال رايورز، ترجيحا ساکن اصفهاناصفهان1399/12/25
مسئول انبار و اموالکارشناسي/کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع/مديريت /حسابداري از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، آشنايي با مباني انبار و حسابداري، داراي حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبط، آشنا با سيستم انبارو اموال رايورزتهران1399/12/25
انباردارکارشناسي/کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع/مديريت /حسابداري از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، آشنايي با مباني انبار و حسابداري، داراي حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبطتهران1399/12/25
کارشناس دفتر فنیکارشناسي/کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد،حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبط، آشنا در زمينه قراردادي، تهيه نقشه شاپ، برآورد قيمت، صورت وضعيت پيمانکاران، مسلط به نرم افزار اتوکد، ترجيحا آشنا به زبان روسيبوشهر1399/12/25
سرپرست نقشه برداریکارشناسي/کارشناسي ارشد رشته عمران از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، مسلط به نرم افزار اتوکد، آشنا با دستگاه نقشه برداري و نقشه کشي، داراي حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبطبوشهر1399/12/25
کارشناس کنترل کیفیتکارشناسي/ کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 10 سال سابقه کار در زمينه کنترل کيفيت پروژهتهران1399/12/25
کارشناس کنترل کیفیتکارشناسي/ کارشناسي ارشد عمران از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، مسلط به نرم افزار اتوکد، حداقل 3 سال سابقه کاري مرتبط با کنترل کيفيت در پروژه هاي ساختماني بتنيبوشهر1399/12/25
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژهکارشناسي/کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع / عمران/معماري از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، تسلط بر نرم افزارهاي Primavera،MSP داراي حداقل 3 سال سابقه کاري مرتبط بوشهر1399/12/25
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژهکارشناسي/ کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع/ مهندسي عمران (مديريت و ساخت) از دانشگاه هاي معتبر دولتي، حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط با فرايندهاي برنامه ريزي و کنترل پروژه و قراردادها در شرکت هاي پيمانکاري، مسلط به نرم افزارهاي Primavera و MSPتهران1399/12/25
سرپرست کنترل کیفیتکارشناسي/ کارشناسي ارشد عمران از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبط با کنترل کيفيت در پروژه هاي ساختماني بتني، ترجيحا ساکن اصفهاناصفهان1399/12/25
سرپرست کنترل کیفیت (پروژه های ریلی)کارشناسي/ کارشناسي ارشد عمران از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 7 سال سابقه کاري مرتبط با کنترل کيفيت، آشنايي کامل با جوش ريل (ترميت و شيار باريک)، شناخت بالاست، ريل و الزامات نصب ادوات روسازي، ترجيحاً ساکن اصفهاناصفهان1399/12/25
کارشناس HSEکارشناسي/کارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست/مهندسي ايمني / ايمني صنعتي/بهداشت حرفه اي،آشنايي با مسائل ايمني و بهداشتي، مهارت در تهيه گزارشهاي مختلف کاري، آشنايي با جنبه هاي ايمني و الزامات و قوانين حفاظت ايمني افراد، داراي حداقل 3 سال سابقه کاري مرتبطبوشهر1399/12/25
افسر ایمنیکارشناسي/ کارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست/مهندسي ايمني / ايمني صنعتي/بهداشت حرفه اي، مهارت در تهيه گزارشهاي مختلف كاري، آشنائي با جنبه هاي ايمني و الزامات و قوانين حفاظت ايمني افرادجاسک1399/12/25
کارشناس بازرسی فنی و اجراییکارشناسي/ کارشناسي ارشد مهندسي عمران (گرايش مديريت ساخت/ سازه/ زلزله) از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، داراي حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبط، داراي پروانه نظام مهندسي (نظارت اجرا)، سابقه فعاليت به عنوان مسئول دفتر فني، آشنايي با آئين نامه‎ ها و نشريات سازمان برنامه ، مسلط به امور فني پروژه ها، کنترل صورت وضعيت، برنامه ريزي و کنترل پروژه و نرم افزارهاي مرتبط، ساکن تهرانتهران1399/12/25
کارشناس برآوردکارشناسي/ کارشناسي ارشد در رشته مهندسي مکانيک/ مهندسي شيمي، حداقل 5 سال سابقه کاري در انجام امور برآوردتهران1399/12/25
کارشناس پیمان و رسیدگیکارشناسي/ کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کاري در انجام امور پيمان و رسيدگي، تهيه و رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت و تعديل، تهيه اسناد مناقصه و قراردادها، امکان انجام مأموريت هاي دوره ايتهران1399/12/25
مسئول مستندسازیکارشناسي/ کارشناسي ارشد رشته گرافيک يا عکاسي از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 2 سال سابقه کاري مرتبط در زمينه مستندسازي پروژه هاي عمراني، آشنايي با عکاسي، فيلمبرداري، تدوين فيلم و ويرايش عکس با نرم افزارهاي مرتبطبندر جاسک1399/12/25
مسئول خرید، فروش و اجاره کارشناسي/ کارشناسي ارشد، تجربه کاري در زمينه فروش و اجاره املاک و مستغلات و بازاريابي املاک، آشنايي با با قراردادهاي خريد و فروش و اجاره املاک،حداقل 3 سال سابقه کاريتهران1399/12/25
مسئول امور ثبتی و قانونی املاک کارشناسي/ کارشناسي ارشد، تجربه کاري در شهرداري ها يا مراکز خدمات الکترونيک شهر، آشنايي با ضوابط شهرداري در حوزه شهرسازيو قوانين ثبتي و حقوقي املاک،حداقل 5 سال سابقه کاريتهران1399/12/25
کارشناس توسعه نرم افزارکارشناسي/کارشناسي ارشد رشته کامپيوتر از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، تسلط بر JavaScript، تسلط بر برنامه ريزي Web، تسلط بر طراحي Web UI/UX- Node.js/Reat.js تهران1399/12/25
کارشناس پشتیبانی سیستم های اطلاعاتیکارشناسي/کارشناسي ارشد کامپيوتر/ صنايع از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، داراي حداقل 4 سال سابقه کاري، آشنايي با فرآيندهاي سازماني (مالي، انبار، خريد و ...)، تسلط به SQL Server، تسلط به زبان انگليسي، آشنايي با فرايندهاي پشتيباني و استانداردهاي مرتبطتهران1399/12/25
ساير   
در صورت انتخاب سایر موارد در جدول فوق، شغل مورد نظر خود را قید فرمایید:
سایر موارد
 
پرسشنامه استخدامی
 
اطلاعات عمومی *
نام: * نام خانوادگي: * نام پدر:

محل صدور: سال تولد: * شماره شناسنامه: *

وضعيت خدمت وظيفه: جنسیت: * وضعيت تاهل:

کد ملی : *   تلفن تماس (ثابت و همراه) : *   پست الكترونيك: *
 
آخرين حقوق(دريافتي ناخالص) ماهانه:

آيا تمايل به كار در خارج از دفتر مركزي(شهرستان/خارج از كشور) داريد؟

نشانی محل سکونت متقاضی: *

تحصیلات *
مقطع تحصیلی رشته گرایش نام محل تحصیل کشور/شهر محل تحصیل سال پایان معدل
 
سوابق شغلي متقاضي *
لطفا در فیلدهای تاریخ سال و ماه را قید فرمایید، به عنوان مثال (1390/09 یا 1387/11)
نام شرکت محل و نام پروژه سمت يا شغل وظایف محوله از تاريخ تا تاریخ
`
 
 
مهارتها / تخصصها / دوره گذرانده شده :

آشنايي با كامپيوتر (تخصصي و عمومي):

آشنائي به زبانهاي خارجي
زبان سطح
 


چگونگي آشنايي با شرکت:

نام و نشانی دو نفر که با شما آشنایی کامل دارند:
1    تلفن تماس:
2    تلفن تماس:    

 
 

 

 © 1392كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت براي شركت كيسون محفوظ است .
 
درباره كيسون
منابع انساني
چرا به كيسون ملحق می شويم؟
تماس با ما
وب سايت شركت كيسون