لطفا چند لحظه صبر کنید
اگر قبلا فرم پر کرده اید و مایل هستید که برای فرصت شغلی جدیدی ثبت نام نمائید، لطفا با استفاده از نام کاربری و رمزعبور رزومه های ثبت شده خود را بازیابی نمائید.
اعتبار پرسشنامه ها یکسال می‌باشد و در صورتی که  بیش از یک سال از تاریخ تکمیل پرسشنامه شما گذشته لطفا پرسشنامه جدید تکمیل نمایید.
نام کاربر (ایمیل)
رمز عبور (شماره شناسنامه)


انتخابعنوانشرایطمحل خدمتتاریخ اعتبار
کارشناس HSEکارشناسي ارشد/ کارشناسي رشته مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي از دانشگاههاي معتبر دولتي و آزاد تهرانتهران1396/11/30
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژهکارشناسي ارشد در رشته هاي عمران، مديريت ساخت، صنايع، از دانشگاههاي معتبر دولتي، سراسري شهرستان و آزاد، حداقل 3 سال سابقه مرتبط در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژهتهران1396/11/30
کارشناس سیستم های جریان ضعیف و BMSکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي برق، کامپيوتر، IT ، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 3 سال سابقه کارتهران1396/11/30
سرپرست دفتر فنیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط، داراي تجربه کار در پروژه هاي سازه بتني بلند مرتبه، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
کارشناس کنترل کیفیتکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، داراي تجربه کار در پروژه هاي سازه بتني، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
کارشناس دفتر فنیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران ، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، داراي تجربه کار در پروژه هاي سازه بتني، آشنايي با نرم افزارهاي REVIT, TEKLA ، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
کارشناس قراردادهاکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه امور قراردادها، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
مهندس اجراکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران ، حداقل 3 سال سابقه کار در پروژه هاي سازه بتني، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
کارشناس کنترل پروژهکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران يا صنايع، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي کامل با نرم افزارهاي MSP, Office، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
تکنسین کنترل پروژهکارشناسي / کارداني در رشته هاي مهندسي عمران يا صنايع، حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي کامل با مجموعه نرم افزارهاي Office، توانايي تهيه گزارشات در زمينه کنترل پروژه ، ساکن مشهد مشهد1396/11/30
حسابدارکارشناسي ارشد / کارشناسي حسابداري ، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي با نرم افزار مالي رايورز، ساکن مشهد مشهد1396/11/30
مسئول ITکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي کامپيوتر، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي با شبکه هاي مبتني بر تکنولوژي هاي سيسکو و مايکروسافت، روترهاي ميکروتيک، امور پسيو شبکه، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
تکنسین آزمایشگاه بتنکارشناسي/ کارداني در رشته مهندسي عمران، حداقل 3 سال سابقه کار در آزمايشگاه بتن، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
نقشه کش سازهکارشناسي/ کارداني در رشته هاي مهندسي عمران، نقشه کشي و ساير رشته هاي مرتبط، تجربه کار در پروژه هاي سازه هاي بتني، تسلط به نرم افزار Autocad، آشنايي با نرم افزارهاي REVIT, TEKLA، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
کارمند DCCکارشناسي/ کارداني در کليه رشته ها، حداقل 3 سال سابقه کار در حوزه DCC در پروژه هاي عمراني، تسلط کامل به مجموعه نرم افزارهاي Office، آشنايي با نرم افزارهاي Primavera Expedition مزيت مي باشد، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
تکنسین اجرایی تاسیساتکارداني در رشته برق يا مکانيک، حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط در پروژه هاي عمراني، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
کارمند اداریکارشناسي/ کارداني در رشته هاي مديريت و يا مهندسي، حداقل 3 سال سابقه مرتبط در حوزه اداري، آشنايي کامل با مجموعه نرم افزارهاي Office، آشنايي با مجموعه قوانين کار و تامين اجتماعي، آشنايي با نرم افزار چارگون مزيت مي باشد، ساکن مشهد مشهد1396/11/30
نقشه بردارکارشناسي / کارداني در رشته مهندسي عمران، حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط ، داراي تجربه کار در پروژه هاي سازه بتني، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
انباردارکارداني/ ديپلم در کليه رشته ها، حداقل 5 سال سابقه کار انبارداري، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
مسئول کاردکس انبارکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي مهندسي و مديريت، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط،، آشنايي کامل با نرم افزار رايورز، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
منشیکارشناسي/ کارداني در کليه رشته ها، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط، تسلط کامل به مکاتبات انگليسي، آشنايي کامل با مجموعه نرم افزارهاي Office، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
سرپرست امور مالیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته حسابداري،حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي کامل به نرم افزار رايورز و Excel، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
مهندس طراح سازهکارشناسي ارشد / کارشناسي در رشته مهندسي عمران گرايش سازه، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 12 سال سابقه کار در طراحي سازه هاي بتني و فولادي بلند مرتبه، ساکن تهرانتهران1396/11/30
مهندس طراح تاسیسات مکانیکال ساختمانکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک گرايش حرارت و سيالات، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 12 سال سابقه کار در طراحي ساختمان هاي تجاري، اداري و عمومي/ ساکن تهران تهران1396/11/30
مهندس تاسیسات الکتریکال ساختمانکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي برق گرايش قدرت، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 12 سال سابقه کار در طراحي ساختمان هاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/11/30
مترور ابنیهکارداني در رشته ساختمان، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال تجربه در متره و برآورد ابنيه ساختمان هاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهران تهران1396/11/30
مترور تاسیسات ساختمانکارداني در رشته هاي برق يا مکانيک، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال تجربه در متره و برآورد تاسيسات ساختمان هاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/11/30
سرپرست قراردادها و مناقصاتکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 12 سال سابقه کار در زمينه مديريت قراردادهاي بين المللي، رسيدگي به صورت وضعيت ها و برگزاري مناقصاتپروژه های برون مرزی1396/11/30
کارشناس قراردادها و مناقصاتکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در امور مناقصات و قراردادهاي پروژه هاي عمراني و ساختمايپروژه های برون مرزی1396/11/30
سرپرست اجرای تاسیسات مکانیکالکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 10 سال سابقه کار در زمينه اجراي سيستم هاي مکانيکال و تاسيسات پروژه هاي اداري و تجاري پروژه های برون مرزی1396/11/30
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژهکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي مهندسي صنايع، عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه و هزينه، مسلط به نرم افزارهاي کنترل پروژهپروژه های برون مرزی1396/11/30
مهندس دفتر فنیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در دفتر فني پروژه هاي اداري و تجاريپروژه های برون مرزی1396/11/30
سرپرست دفتر فنیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 10 سال سابقه کار در دفتر فني پروژه هاي اداري و تجاريپروژه های برون مرزی1396/11/30
کارشناس کنترل کیفیتکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در کنترل کيفيت پروژه هاي سازه بتني پروژه های برون مرزی1396/11/30
مهندس اجراییکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 3 سال سابقه کار در اجراي پروژه هاي سازه بتنيپروژه های برون مرزی1396/11/30
کارشناس تاسیسات مکانیکال ساختمانکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک گرايش حرارت و سيالات، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در دفتر فني پروژه هاي عمراني و ساختماني پروژه های برون مرزی1396/11/30
کارشناس تاسیسات الکتریکال ساختمانکارشناسي ارشد / کارشناسي در رشته مهندسي برق گرايش قدرت، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در دفتر فني پروژه هاي عمراني و ساختماني پروژه های برون مرزی1396/11/30
تکنسین اجرایی تاسیساتکارداني در کليه رشته هاي فني، حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط در پروژه هاي عمراني و ساختمانيپروژه های برون مرزی1396/11/30
کارشناس مهندسی خرید در رشته ابنیهکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي مهندسي عمران، معماري، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در زمينه خريد متريال ساختمانهاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/11/30
کارشناس مهندسی خرید در رشته تاسیسات مکانیکالکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در زمينه خريد متريال و تجهيزات مکانيکال ساختمانهاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/11/30
کارشناس مهندسی خرید در رشته تاسیسات الکتریکالکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي برق گرايش قدرت، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در زمينه خريد متريال و تجهيزات الکتريکال ساختمانهاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/11/30
افسر HSEکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي ايمني صنعتي/ بهداشت حرفه اي/ HSE، ترجيحا داراي سابقه کار مرتبط در پروژه هاي عمراني، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
سرپرست HSEکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي ايمني صنعتي/ بهداشت حرفه اي/ HSE، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در پروژه هاي عمراني، ساکن مشهدمشهد1396/11/30
سرپرست حسابداری عمومیکارشناسي ارشد/ کارشناسي حسابداري، از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط، ساکن تهرانتهران1396/11/30
مسئول حسابداری پروژه هاکارشناسي ارشد/ کارشناسي حسابداري، از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، ساکن تهرانتهران1396/11/30
سرپرست تدارکاتکارشناسي در رشته هاي مهندسي مکانيک، برق، شيمي، از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در حوزه نفت و گاز، ساکن تهرانتهران 1396/12/20
در صورت انتخاب سایر موارد در جدول فوق، شغل مورد نظر خود را قید فرمایید:
سایر موارد
 
پرسشنامه استخدامی
 
اطلاعات عمومی *
نام: * نام خانوادگي: * نام پدر:

محل صدور: سال تولد: * شماره شناسنامه: *

وضعيت خدمت وظيفه: جنسیت: * وضعيت تاهل:

کد ملی : *   تلفن تماس (ثابت و همراه) : *   پست الكترونيك: *
 
آخرين حقوق(دريافتي ناخالص) ماهانه:

آيا تمايل به كار در خارج از دفتر مركزي(شهرستان/خارج از كشور) داريد؟

نشانی محل سکونت متقاضی: *

تحصیلات *
مقطع تحصیلی رشته گرایش نام محل تحصیل کشور/شهر محل تحصیل سال پایان معدل
 
سوابق شغلي متقاضي *
لطفا در فیلدهای تاریخ سال و ماه را قید فرمایید، به عنوان مثال (1390/09 یا 1387/11)
نام شرکت محل و نام پروژه سمت يا شغل وظایف محوله از تاريخ تا تاریخ
`
 
 
مهارتها / تخصصها / دوره گذرانده شده :

آشنايي با كامپيوتر (تخصصي و عمومي):

آشنائي به زبانهاي خارجي
زبان سطح
 


چگونگي آشنايي با شرکت:

نام و نشانی دو نفر که با شما آشنایی کامل دارند:
1    تلفن تماس:
2    تلفن تماس:    

 
 

 

 © 1392كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت براي شركت كيسون محفوظ است .
 
درباره كيسون
منابع انساني
چرا به كيسون ملحق می شويم؟
تماس با ما
وب سايت شركت كيسون